หน้าหลัก  | บุคลากร  | นิสิต    | การเรียนการสอน(รายวิชา)  | งบประมาณ  | รายงานย้อนหลัง 
Management Information Center
จำนวนนิสิตใหม่ปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วิทยาเขต/คณะ นิสิตระดับ ป.ตรี รวม
ป.ตรี
นิสิตระดับ ป.โท รวม
ป.โท
นิสิตระดับ ป.เอก รวม
ป.เอก
รวม
ทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 ศรีราชา [S]1,5251,2862,811------2,811
 บางเขน [B]4,8322,5667,398------7,398
 สถาบันสมทบ [I]152-152------152
 กำแพงแสน  [K]1,8531,4933,346------3,346
 สุพรรณบุรี [P]25-25------25
รวมทั้งหมด8,3875,34513,73200000013,732